Сигнали за незаконен добив

Инертните материали са широк набор от груби материали използвани в строителството. Инертните материали включват пясък, чакъл, трошен камък. Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. 

Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж - основи, пътища и други приложения.

Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи, пътища и железопътни линии.


Приложение

Инертните материали намират приложние във всеки аспект на модерната индустрия.

Жилищно строителство

Строителството на едно жилище изисква средно 400 тона инертни материали (крайни продукти и бетон) - от основите до покрива

 

Други сгради и структури

Болници, училища, мостове, структури за защита от наводнения и много други - създаването на всички структури  е възможно с инертни материали. В много случаи инертните материали допринасят не само якост, но и специални технологии и архитектурна естетика. За строителството на едно училище, например, са нужни средно 3 000 тона инертни материали. За нуждите на един спортен стадион са нужни около 300 000 тона инертни материали

 
 

Пътна мрежа

Инертните материали се използват на всички нива от строителството на пътната инфраструктура, включително и настилката, при която се използват инертни материали устойчиви на изглаждане, за да намалят риска от плъзгане. Строителството на един километър път изисква до 30 000 тона инертни материали

 
 

Железопътна инфраструктура

Инертните материали представляват основна част от баласта на железопътните линии. При изграждането на един километър железопътна линия са нужни до девет тона инертни материали

 

Циментопроизводство

 

 

Видове

Има множество видове инертни материали, произвеждани според вида строителство и нуждите на потребителя. Инертните материали може да бъдат квалифицирани според следните характеристики:

Геологически: пясък, чакъл, трошен камък, заоблени камъни, речни камъни

Геологически произход: утаечен, вулканичен, видоизменяем

Вид камък: гранит, варовик, кварц, базалт

Минерален клас: кварц, фелдшпат, слюда, глина

Размер: неизгладен, среден, фин

Множество други фактори се оценявят при дефиниране на най-подходящия вид инертен материал: според вида и процеса на производство, според големината на честиците, според категориите, в които се използва, според формата на честиците, според устойчивостта и якостта, според нивото на качество и според реактивността при използване в бетонови смеси


Технология

Членовете на БАПИМ непрекъснато инвестират в нови технологии и обновление на изплзваното от десетилетя оборудване.

Три са основните технологии на добив на инертни материали:

Открит способ

Подземен способ

Подводен способ