За БАПИМ | Членове


Членове

Членството в БАПИМ е доброволно, като член може да бъде всяко юридическo лице производител на инертни материали, което споделя ценностите и целите на асоциацията. Всеки член трябва да подпише и спазва етичния кодекс на БАПИМ. Кандидати за членове се одобряват от Общото събрание на БАПИМ. За повече информация се свържете с главния секретар на сдружението.Андела АД
www.andela-bg.com
ВРИС ООД

Ескана АД
www.eskana.com
Инермат АД
www.inermat.org

Камъни и пясък ООД
www.kirchdorfer.at
Каолин АД
www.kaolin.bg

Кариери за чакъл и пясък - България ЕАД
www.zlatnapanegacement.com
МГУ "Св. Иван Рилски"
http://www.mgu.bg

МДЗ Балша ЕАД
www.mdz-balsha.com
Огняново - К АД
www.plena-bg.com