За БАПИМ | Цифри и факти


Цифри и факти
Цифри и факти

Учредители на БАПИМ са десет водещи производители на инертни материали в България.
Общ преглед на БАПИМ - pdf формат, английски език
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2016
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2016