За БАПИМ | Управление


Управление
 

Органите на управление на сдружението са: Общо събрание на БАПИМ, Управителен съвет на БАПИМ, Председател на БАПИМ.
Председатели на БАПИМ
  Венцеслав Евстатиев

Длъжност в БАПИМ: Член на управителния съвет на БАПИМ
Длъжност в Ескана АД: Изпълнителен директор
  Радомир Чолаков

Длъжност в БАПИМ: Съпредседател и член на Управителния съвет на БАПИМ
Длъжност в Каолин АД: Изпълнителен директор

Управителен съвет на БАПИМ
  Венцеслав Евстатиев

Длъжност в БАПИМ: Член на управителния съвет на БАПИМ
Длъжност в Ескана АД: Изпълнителен директор
  Емил Пенков

Длъжност в БАПИМ: Член на управителния съвет
Длъжност в Инермат АД: Изпълнителен директор
  Емил Брайчев

Длъжност в БАПИМ: Съпредседател и член на Управителния съвет на БАПИМ
Длъжност в Холсим Кариерни Материали Пловдив АД: Изпълнителен директор
  Иван Богданов

Длъжност в БАПИМ: Съпредседател и отговарящ за връзките на БАПИМ в България
Длъжност в МДЗ Балша АД: Изпълнителен директор
  Радомир Чолаков

Длъжност в БАПИМ: Член на БАПИМ
Длъжност в Каолин АД: Юридически съветник

Генерален секретар
  Ирина Колева

Длъжност в БАПИМ: Генерален секретар