Инертни материали | Технология


Технология
Технология
Технология
Технология

Членовете на БАПИМ непрекъснато инвестират в нови технологии и обновление на изплзваното от десетилетя оборудване.

Три са основните технологии на добив на инертни материали:

Открит способ

Подземен способ

Подводен способ