За БАПИМ | Работни групи


Работни групи

За постигане на поставените цели и с оглед правилно дефиниране на стоящите пред индустрията предизвикателства, БАПИМ структурира оперативната си дейност чрез три работни групи в следните области:

Здраве и безопасност

Околна среда

Технологии