Устойчиво развитие | Икономически просперитет


Икономически просперитет
Икономически просперитет

Изгрaждане на устойчив бизнес

С оглед на важността от географска близост до пазарите ни, бизнеса на членовете на БАПИМ е местен. Компаниите членове са установили дълбоки връзки с местните общности в регионите, в които извършват дейноста си и са важен фактор за просперитета им.

Създаването на бизнес стойност от дейността на членовете на БАПИМ се "връща" в местните икономики и е мултиплициран многократно от приноса на клиентите и доставчиците.

Служители в компаниите членове на БАПИМ обикновено са жители на градовете и селата, където са разположени кариерите и по този начин компаниите за добив на инертни материали са един от основните създатели на работни места в отдалечени региони на страната.