За БАПИМ | За BAPIM


За BAPIM
БАПИМ е асоциацията на производителите на инертни материали в България. Асоциацията е учредена през 2009 година от десет водещи в индустрията компании.

БАПИМ е член на Европейската асоциация за инертни материали (UEPG), Българската минно-геоложка камара (БМГК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).