Устойчиво развитие | Екологични показатели


Екологични показатели
Екологични показатели

Устойчивото развитие по отношение на околната среда включва грижа за множество показатели.

Производството на инертни материали понякога е енергоемко и в същността си е силно свързано с околната среда. Една от основните цели на членовете на БАПИМ е максимално да ограничат влиянието на своята дейност върху околната среда в следните области:

Енергийна ефективност

Ефективност на използваните природни ресурси като вода

Синхрон със социални и екологични стандарти

Дейности, които влияят на околната среда, като транспорт