Награди


Награди

Създадени според формата на Европейската асоциация за инертни материали (UEPG), наградите за устойчиво развитие на БАПИМ са ежегодно признание за компаниите от сектора за добив на инертни материали в България, които:

Утвърждават добри практики в своята работа

Надминават очакванията към тях по отношение на практики за устойчиво развитие

Тяхната работа е пример за останалите представители на индустрията

Всички членове на БАПИМ са ангажирани да създават проекти за устойчиво развитие и да кандидатстват за Наградите на БАПИМ за устойчиво развитие